logo

Liên hệ chúng tôi

Công ty CP Công nghệ và Thương mại
ĐỨC HÙNG

duchungjsc2015@gmail.com

VETEC (vetec-eu.net)

VETEC (vetec-eu.net)

Website dự án Đào tạo và chuyển giao công nghệ giữa Châu Âu và Việt Nam

Illustration by admin
Yêu cầu dự án:

Thiết kế bộ nhận diện thương hiện trên tình thần hợp tác đào tạo chuyển giao công nghệ giữa các trường Đại học ở Châu Âu và Việt Nam.

Date:

May 10, 2018

Tags

vetec, website

86 - 0.441--0